Utställningar

Norska landskap

Naturfotograf Arne Olsson visar en fotoutställning, med bilder från den norska fjällvärlden ”stort o litet”, på Medborgarhuset i Eslöv under tiden

2/5 – 31/5 2011.

Medborgarhuset är öppet

Vardagar mellan kl 8.00 – 16.00

samt kvällar o helger vid arrangemang.